Privacybeleid

Onze onderneming neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en houdt zich aan de regels van de geldende wetgeving voor gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens worden op deze website alleen in de minst noodzakelijke mate verzameld. Hieronder informeren wij u over welke gegevens verzameld worden en waarom.

Gegevensverzameling op deze website

Onze website verzamelt geen persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, tenzij u deze gegevens actief verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier.

In het geval dat u gegevens actief verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier, gebruiken wij deze gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u deze heeft verstrekt.

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die uw browser op uw computer of mobiele apparaat opslaat. Ze worden gebruikt om onze diensten te verbeteren en te personaliseren. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt of dat u een melding krijgt als er een cookie wordt verzonden.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging van gegevens

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onbevoegde toegang. Onze maatregelen worden regelmatig aangepast aan de technologische ontwikkelingen.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U heeft het recht om op elk moment inzage te vragen in uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens op onze website.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Het verdient aanbeveling om deze pagina regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.